Charakter jako cel wychowania cz. 2

Nowość tego zagadnienia w dobie obecnej polega na tern, że zabrano się doń umiejętniej, że powstała specjalna gałąź psychologii pod nazwą psychologii indywidualnej (syntetycznej) czyli charakterologii, której zadaniem jest badanie i dokładny opis przejawów życia psychicznego poszczególnego człowieka nie ze względu na ich atomy psychiczne, lecz na ogólne, stałe ich cechy znamienne i odrębności. Pomimo, […]

Charakter jako cel wychowania cz. 1

Kształcenie charakteru stało się w dobie obecne jednym z najpopularniejszych postulatów wychowania. Czy to krytykując obecne metody wychowawcze, czy też stawiając dezyderaty na przyszłość, każdy uważa niemal za swój obowiązek bodaj wspomnieć o kształceniu charakteru. Co paro miesięcy literatura wzbogaca się nowym dziełem, dotyczącym kwestii omawianej, w pismach pedagogicznych nie schodzi ona z porządku dziennego, […]